Privacyverklaring Leen Bakker Nederland B.V.

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens van groot belang. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat Leen Bakker Nederland B.V. (hierna Leen Bakker/wij/we/ons/onze) op een zorgvuldige en veilige manier om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat wij;

 

 • u zullen informeren in welke gevallen wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens dat zijn en op basis van welke doeleinden en grondslagen wij persoonsgegevens verwerken;
 • u zullen informeren over de bewaartermijnen en over de categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Daarom zullen wij u ook informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen;
 • Uw rechten respecteren om bijv. uw persoonsgegevens op uw aanvraag inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen etc.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen (met inbegrip van de verwerkingen via de Pc’s in onze fysieke vestigingen) van Leen Bakker inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de volgende websites en de hieraan gerelateerde sub domeinen van Leen Bakker waaronder;

-http://www.leenbakker.nl

-https://leenbakkerzakelijk.nl/

-http://www.werkenbijleenbakker.nl/

-http://www.leenbakker.be

 

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

 

In welke gevallen verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen;

-Tijdens uw bezoek aan onze websites, bij het surfen op onze websites op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld;

-Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze websites (bijv. via een contactformulier of e-mail);

-Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen;

Wanneer u via onze websites en/of in onze winkels artikelen bestelt, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens;

-Wanneer u een account aanmaakt op een van onze websites, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden;

-Wanneer u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen;

-Als u op een functie solliciteert;

Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar u aan deelgenomen heeft, of wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek;

Ook kunnen er nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens;

 

Als websitebezoeker zullen wij de volgende gegevens van u bijhouden;

– Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een kiosk/pc uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
– Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;

 

Als u een (online) bestelling plaatst via leenbakker.nl of in de winkel een offerte laat maken zullen wij de volgende gegevens van u bijhouden;

-Contactgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc.);
-Betaalgegevens;-Geboortegegevens, geslacht;

-Inloggegevens inclusief User-ID van uw account (bij een online bestelling).

 

Als u op een functie solliciteert zullen wij de volgende gegevens van u bijhouden;

-Contactgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc.)

-Geboortegegevens, geslacht;

-Persoonsgegevens zoals verstrekt in het cv;

-Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);

-Gegevens over beschikbaarheid;

 

Als zakelijke relatie kunnen wij de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken; .

– Naam, geslacht & functie inkoper

– E-mail adres inkoper

– Vast en evt. 06-nummer inkoper

– Zakelijke gegevens waaronder het KVK en BTW nummer

– Factuuradres; afleveradres en e-mail adres t.b.v. facturatie.

– Afleveradres en contactpersoongegevens ter plaatsen.

 

Cookies

Op onze websites maken wij gebruiken van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

 

Profilering (N.v.t. op de website www.leenbakkerzaklijk.)

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens, uw aankoopgeschiedenis, de door u geplaatste reviews, maar ook uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals u computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij uw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij u toestemming hebt gegeven voor het door Leen Bakker Nederland B.V. beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door uw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze online folder, nieuwsbrief en postmailings kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, heeft u ten allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Kijk voor meer informatie onder “Uw rechten” verderop in deze privacyverklaring.

 

Doeleinden en grondslagen verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
  • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
  • om met u te communiceren bijv. door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
  • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de websites van Leen Bakker en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
  • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
  • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
  • om (op individueel niveau) onze websites, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

 

Grondslagen van de verwerking

Wij mogen uw gegevens alleen voor doeleinden gebruiken die een wettelijke grondslag hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen;

-Voor de afhandeling van een overeenkomst;

-Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

-Op basis van uw toestemming; kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij zullen uw gegevens in dit geval dus alleen verwerken als u hiervoor uw toestemming hebt verleend. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons een email te sturen aan privacy@leenbakker.nl. Tevens kunt u uw ook in uw account afmelden voor de nieuwsbrief.

-Uit hoofde van een gerechtvaardigd belang; uit marketingbelang vinden wij het noodzakelijk om u als klant ook informatie aan te bieden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten waarvan wij veronderstellen dat deze informatie voor u interessant kunnen zijn. Daarom kunnen wij u ook benaderen door middel van andere persoonlijke communicatie. Mocht u dit soort berichten niet op prijs stellen, dan kunt u zich voor deze email-nieuwsbrieven afmelden. Dit kan worden gedaan via een speciaal daarvoor bestemde link onder in de nieuwsbrief of door naar de volgende afmeldpagina te gaan. Voor het afmelden van overige communicatie kunt u gebruikmaken van het contactformulier.

 

 

Bewaartermijnen

Om aan uw verzoek te kunnen voldoen en uit hoofde van de overeenkomst, is het noodzakelijk dat u ons bovenstaande gegevens verstrekt. Wij zullen deze gegevens dan ook niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vervullen van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Persoonsgegevens worden verwijderd afhankelijk van de categorie persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die Leen Bakker heeft;

-Sollicitatiegegevens verwijderen wij uiterlijk zes maanden na de sollicitatieprocedure. Het kan namelijk zijn dat u op meerdere vacatures solliciteert. Voor ons is het noodzakelijk om gedurende de sollicitatieperiode toegang te hebben tot uw gegevens. Zo kunnen wij beter bijhouden voor welke vacatures u al dan/niet bent uitgenodigd waardoor wij het sollicitatietraject op de juiste wijze kunnen opvolgen en afhandelen;

-Marketinggegevens bewaren wij ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop. Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zullen wij voor de duur van maximaal zeven jaar bewaren en daarna verwijderen. Persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst worden 10 jaar bewaard. Dit met het oog op de garantietermijn;

-Accountgegevens bewaren wij maximaal vijf jaar na het aanmaken van een account;

-Ordergegevens (naam, ordernummer, orderinhoud) bewaren wij maximaal zeven jaar;

-Gegevens voor analysedoeleinden worden maximaal zesentwintig maanden bewaard.

 

De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Indien noodzakelijk, zullen wij in het kader van de genoemde doeleinden in deze privacy verklaring, uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Verder kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten Nederland. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken ten behoeve van Leen Bakker, doen zij dit als verwerker. Leen Bakker heeft met die derden een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Bovendien heeft Leen Bakker de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. In het kader van de bestelling verstrekte gegevens gaat het om de volgende categorieën van ontvangers;

-Transportbedrijf of vervoersbedrijf, voor het bezorgen van uw order;

-Ateliers, andersoortige leveranciers in binnen en buiten Nederland, voor het maken van uw order op maat;

-Betaalprovider, voor het verzorgen van onlinebetalingen en terugbetalingen;

-Medewerkers voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de koopovereenkomst;

-De uitvoerende partij voor onze uitbestede e-commerce activiteiten, waaronder digitale verkoop maar ook marketing van de website. Ten behoeve van Leen Bakker, verzorgt deze partij tevens ook de uitvoer en de communicatie met betrekking tot;

 • Reviewpartner voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product;
 • Remarketing, bekeken producten op onze websites en het opnieuw aanbieden via andere websites en advertentiecontent;
 • Distributeur van nieuwsbrieven.

 

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze websites, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van uw bestelgegevens (bijv. adres, artikel etc.) alle door u ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd.

 

Uw rechten

Wij respecteren het feit dat u het recht hebt om uw gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Daarom heeft u ten aanzien van uw gegevens ook een aantal rechten;

-Het recht van inzage met inbegrip van profilering: U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om informatie te verkrijgen over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering;

-Het recht van rectificatie: Als uw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen om ze bij te werken en te vervolledigen;

-Het recht op het wissen van uw gegevens (“recht op vergetelheid”): U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Let er wel op dat dit recht door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald en invloed kan hebben op de toegang tot sommige van onze services;

-Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;

-Het recht van bezwaar: Afhankelijk van de specifieke situatie en de persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van profilering;

-Recht op overdraagbaarheid: U heef het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen (in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat), en u heeft het recht die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

-Recht op intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;

-Recht om klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving.

Voor het uitoefenen van ieder van bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen en uw verzoek via het contactformulier op de website indienen. Nadat u uw verzoek heeft ingediend, zal u van ons een bericht ontvangen op het bij ons bekende emailadres waarin u gevraagd wordt uw verzoek te verifiëren. Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u per e-mail informeren over uw verzoek. Heeft u geen account, dan kunt u uw verzoek ook indienen door een email te sturen aan privacy@leenbaker.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren, bijv. door via KOPIEID een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Tot slot
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens en klachtrecht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen en/of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u gebruikmaken van het contactformulier of door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Leen Bakker Nederland B.V.

Karperweg 3

4941 SH Raamsdonksveer

KvK-nummer: 18118971

 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door gebruik te maken van het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen via 088 – 78 60 200.